โครงการทรัพย์รุ่งโรจน์
สร้างด้วยระบบ "พรีคาสท์" นวัตกรรมใหม่แห่งการสร้างบ้าน แข็งแรงกว่าการสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
โครงการลพบุรีราเมศวร์
เส้นทางสายหลักที่งดงาม สะดวกสบาย ร่มรื่น ระหว่างเมืองหาดใหญ่สู่เมืองสงขลา ใช้เวลาเพียง 10 นาที ณ ที่นี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งสังคมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ
 
โครงการคลองแห
สร้างด้วยระบบ "พรีคาสท์" นวัตกรรมใหม่แห่งการสร้างบ้าน แข็งแรงกว่าการสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยบ้านแฝด และทาวน์โฮม 
 
โครงการร่มโพธิ์
สร้างด้วยระบบ "พรีคาสท์" นวัตกรรมใหม่แห่งการสร้างบ้าน แข็งแรงกว่าการสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สัมผัสบรรยากาศสบายติดทะเล ใกล้ชิดธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก เป็นเส้นทางลัดสู่ตัวเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง