อาคารโรงแรม 7 ชั้น
หน้าโครงการเบญจพร เนเจอร์ปาร์ค เร็วๆนี้!!  
จินตนาการที่เป็นจริงของการใช้ชีวิตในสังคมแห่งคุณภาพ ที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน